Dag van het OV


Vanwege het verbod op evenementen van meer dan 100 bezoekers is besloten om het congres van 23 maart 2020 te annuleren. Er wordt nog gekeken of het jaarcongres op een latere datum gepland kan worden maar daarover is nog onvoldoende duidelijkheid. Via deze website houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 


Op 23 maart 2020 organiseert de OV-campus samen met het Programma Toekomstbeeld OV het jaarcongres Dag van het OV, een must voor iedereen in de wereld van openbaar vervoer. Bekijk hier het programma!  

Wat biedt het jaarcongres 

  • Kennissessies over relevante thema's uit Contouren Toekomstbeeld OV 2040. Bekijk de kennissessies via deze link. 
  • Uitkomsten/resultaten OV-Klantenbarometer 2019
  • Talkshow met grote namen uit de ov-wereld, waaronder Minister Van Veldhoven. Meer weten? Bekijk hier het programma. 

Nieuw: Innovatiecampus

Nieuw dit jaar is de Innovatiecampus waar jonge onderzoekers en studenten laten zien hoe zij werken aan hun én onze toekomst. Hiermee stellen we iedereen in staat een bijdrage te leveren aan het Toekomstbeeld OV 2040, raken we geïnspireerd en verbinden we generaties om de toekomst samen mogelijk te maken.

Voor wie is het interessant

Vertegenwoordigers en medewerkers van ov-autoriteiten, ov-bedrijven, gemeenten, reizigers- en belangenorganisaties, opdrachtgevers en opdrachtnemers van het doelgroepenvervoer en MaaS, kennisinstituten, universiteiten, adviesbureaus en studenten (mobiliteit, verkeerskunde, logistiek, ruimtelijke ordening). Een ieder die wil komen is welkom!

Historie

Dag van het OV  is een nieuw, jaarlijks terugkerend congres van en voor de ov-sector. Het is de opvolger van het vorig jaar gehouden jaarcongres OV-campus van CROW-KpVV en Samenwerkingsverband DOVA. Programma Toekomstbeeld OV is nu voor het eerst als partner betrokken bij het congres.

CROW-KpVV en Samenwerkingsverband DOVA werken binnen de OV-campus, in opdracht van de decentrale ov-autoriteiten, samen aan beter openbaar vervoer vanuit verschillende invalshoeken: netwerk – data - kennis. Programma Toekomstbeeld OV is een samenwerking van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincies, vervoerregio's en OV-sector. Resultaat van deze samenwerking is Contouren Toekomstbeeld OV 2040. Elk jaar staat een van de doelen hieruit centraal op de Dag van het OV. Daarmee is dit jaarlijkse congres dé ontmoetingsplek om kennis te nemen van ontwikkelingen, innovaties te zien en inspiratie op te doen met betrekking tot  het openbaar vervoer. Hieronder een impressie van het jaarcongres OV-campus 2019.

event tickets
 event tickets