Dag van het OV

Op maandag 22 maart 2021 organiseert de OV-campus samen met het Programma Toekomstbeeld OV een online variant van het jaarcongres Dag van het OV, een must voor iedereen in de wereld van openbaar vervoer. Eind februari wordt het volledige programma via deze website bekend gemaakt met de mogelijkheid om direct aan te melden.

 

Wat biedt het jaarcongres 

  • Talkshow met grote namen uit de ov-wereld, waaronder demissionair staatssecretaris Van Veldhoven
  • Resultaten van het alternatieve reizigersonderzoek
  • De nieuwe ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV 2040

Voor wie is het interessant

Vertegenwoordigers en medewerkers van ov-autoriteiten, ov-bedrijven, gemeenten, reizigers- en belangenorganisaties, opdrachtgevers en opdrachtnemers van het doelgroepenvervoer en MaaS, kennisinstituten, universiteiten, adviesbureaus en studenten (mobiliteit, verkeerskunde, logistiek, ruimtelijke ordening). Een ieder die het congres online wil bijwonen is welkom! Deelname is gratis.

Historie

Dag van het OV  is een nieuw, jaarlijks terugkerend congres van en voor de ov-sector. Het is de opvolger van het jaarcongres OV-campus van CROW-KpVV en Samenwerkingsverband DOVA. Sinds vorig jaar is Programma Toekomstbeeld OV als partner betrokken bij het congres. Toen moesten we het congres op het laatste moment afblazen vanwege de corona-pandemie, dit jaar kiezen we voor een korte, online versie. In 2022 hopen we op 21 maart elkaar weer fysiek te kunnen ontmoeten om kennis te nemen van ontwikkelingen & innovaties en om inspiratie op te doen met betrekking tot  het openbaar vervoer.

CROW-KpVV en Samenwerkingsverband DOVA werken binnen de OV-campus, in opdracht van de decentrale ov-autoriteiten, samen aan beter openbaar vervoer vanuit verschillende invalshoeken: netwerk – data - kennis. Programma Toekomstbeeld OV is een samenwerking van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincies, vervoerregio's en OV-sector. Resultaat van deze samenwerking is Contouren Toekomstbeeld OV 2040. Elk jaar staat een van de doelen hieruit centraal op de Dag van het OV.

 Hieronder een impressie van het jaarcongres OV-campus 2019.

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren